Merel Ritskes-Hoitinga nieuwe hoogleraar Evidence-based transitie proefdiervrije innovaties – Achtergrond

Merel Ritskes-Hoitinga nieuwe hoogleraar Evidence-based transitie proefdiervrije innovaties - Achtergrond

Samenwerken met maatschappelijke organisaties

Ik wil bewijs leveren dat het versnellen van de transitie naar proefdiervrije innovaties kan en moet, vertelt Merel Ritskes-Hoitinga gevraagd naar haar doel met deze leerstoel. Die wetenschappelijke onderbouwing is cruciaal. Maar net zo belangrijk is dat we deze nieuwe methoden dan ook daadwerkelijk in de praktijk gaan gebruiken, en dat ze geaccepteerd worden door wetgevende instanties voor zowel mens als dier. Daarvoor is transdisciplinair onderzoek en onderwijs nodig: we moeten ook met maatschappelijke organisaties samenwerken en niet alleen met andere wetenschappelijke disciplines.

Openheid voor andere onderzoeksvormen 

Utrecht is met het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht (TPI Utrecht) een voorloper in de ontwikkeling richting proefdiervrije innovaties. Wat kan er volgens Ritskes-Hoitinga (nog) beter in Utrecht? Het is belangrijk om in het onderwijs openheid te creëren voor andere manieren van onderzoek doen. Bijvoorbeeld met vragen als: hoe formuleer je de relevante onderzoeksvraag? Wat is er al bekend over dit onderwerp? Hoe kun je dit onderzoeken zonder dierproef? Welke stappen ga ik zetten en wie moet ik daarbij betrekken? Niet elke wetenschappelijke vraag vereist een dierproef. Systematische literatuurstudies, veterinaire patiënten, stakeholderanalyses, interviews en epidemiologische gegevens kunnen ook antwoord geven. Gelukkig wordt het expertisecentrum SYRCLE doorgezet in Utrecht. Dit biedt goede kansen om systematische reviews toe te passen op de uitdaging van de overgang naar proefdiervrije innovaties.

Kroon op werk

Deze leerstoel is voor mij de kers op de taart, de kroon op al mijn werk, de cirkel is rond, zegt Ritskes-Hoitinga enthousiast. Ik ben ooit begonnen op de afdeling Proefdierkunde bij Diergeneeskunde en ga nu op diezelfde faculteit werken aan proefdiervrije innovaties. Ik kijk enorm uit naar het opzetten van trans- en interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Action learning – een continue cyclus van knelpunten en kansen inventariseren, onderzoeksvragen (her)formuleren, acties in gang zetten en evalueren – van docenten met studenten speelt daarin een grote rol, want docenten kunnen ook weer leren van studenten die nieuwe ideeën inbrengen.

In mijn ervaring leidt het betrekken van gemotiveerde studenten – van diverse faculteiten – snel tot vruchtbare en stimulerende nieuwe onderwijs- en onderzoeksideeën. Daarom verheug ik me erop de motivatie en het potentieel van studenten en collega-docenten aan te boren. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan het streven naar een proefdiervrije wereld.

Source link